Téma: KRÁLÍCÍ

Přerůstání zubů u králíků

Nejčastějším problémem králíčků je v nadpisu zmíněné přerůstání zubů. Majitel může relativně snadno zpozorovat přerůstání řezáků (tzv. hlodáků), které je způsobené prodloužením spodní čelisti, což ale bohužel není nejzávažnějším problémem.

Králičí chrup je daleko složitější, než bychom si mohli myslet. Jejich zuby totiž rostou celý život, a jak si spousta lidí mylně myslí, jejich chrup netvoří pouze hlodáky, které má kupodivu 4 v horní čelisti a 2 v dolní čelisti. To jsou zoubky, které můžeme běžně vidět. Za nimi si ale schovává ještě 11 stoliček na každé straně (6 v horní čelisti a 5 v dolní), ty používá k rozmělňování potravy a právě jejich přerůstání je největší problém, hlavně proto, že pro majitele je nemožné, jejich přerůstání vidět do doby, než se přidají i klinické příznaky.

Jak jsme si už řekli, zuby králíků rostou celý život a jsou uzpůsobeny k tomu, aby se svým postavením v čelisti třely o sebe a tím se při žvýkání obrušovaly. Pokud ale dojde ke změně pozice, nebo při nedostatečných či abnormálních žvýkacích pohybech, zuby se přestanou obrušovat a začnou přerůstat. Tyto změny mohou být způsobeny vrozenou vadou, nebo úrazem – zlomenina čelisti, infekcí, paradontózou, nebo nádorovým procesem. Tyto příčiny bohužel ve většině případů nelze odstranit, ani ovlivnit a tak jako jediné řešením zbývají pravidelné návštěvy veteriny, kde se králíčkovi v inhalační anestezii zuby zkontrolují a zbrousí. V mnohých případech se tomu dá předejít jen adekvátní „dietou“.

Co je to adekvátní dieta a proč je tak důležitá?

 • Snižuje riziko metabolického onemocnění kostí – správný poměr vápníku, fosforu a vitaminu D zabraňuje tzv. měknutí kostní tkáně (nejen) čelisti a tím jejímu deformování a uvolňování zubů. Nepřetržitý růst zubů je také náročnější na příjem vápníku, ale na druhé straně přehnaný obsah vápníku v krmivu způsobuje zvýšenou tvrdost zubů, čímž dochází k jejich přerůstání, protože se obrušují obtížněji.
 • Zabezpečuje dostatečné opotřebovávání zubů – čímž zabraňuje přerůstání. Ve volné přírodě je jídelníček králíků o dost jednodušší. Skládá se hlavně z trav, bylin a stébel s vysokým obsahem vlákniny. Tu musí v tlamě dostatečně rozmělnit. K tomu používají speciální žvýkací pohyby, kdy čelistmi pohybují proti sobě do stran a tím dochází k obrušování zubů. Zpracováním stravy tráví divocí králíci podstatnou část dne a to je hlavní důvod, proč netrpí přerůstáním zubů na rozdíl od domácích mazlíčků. 
 • Energeticky výhodná krmiva (zrní, pelety, suchý chléb, …) patří oproti tomu ke snadno rozkousatelným a čelistmi se při jejich zpracování pohybuje především ve vertikálním směru – nedochází tedy k pohybu do stran a řádnému obrušování stoliček. Toto krmení je navíc velice syté, a daleko chutnější, než třeba seno/ tráva a králík tak nemá potřebu jiného příjmu potravy.
 •  Když se zuby dostatečně neobrušují, přirozenou cestou, přerůstají a vytvářejí se na nich háčky, které nejenže zraňují sliznice v dutině ústní a jazyk, ale nenápadně a postupně kvůli vysoké bolestivosti zabraňují příjmu potravy. Navíc může docházet i k přerůstání kořenů, což může způsobit uvolnění zubů, rozruší se alveolární kost, kam posléze proniknou bakterie. Může to vést až k zánětu kosti a vytvoření čelistních abscesů. Tyto procesy jsou samozřejmě velice bolestivé a králík si v takovém stavu volí zase jen snadno rozkousatelnou, měkkou stravu, což způsobuje jen další a další přerůstání zubů.
 • Kořeny tedy dále rostou a situace se může dostat až do stádia, kdy kořeny dorostou do čelistních pantů, dutiny nosní apod. Takové zuby je potřeba vytrhnout, což je náročný a velice rizikový zákrok, ke kterému je zapotřebí speciální vybavení a hlavně dostatek zkušeností.

Co jsou první příznaky přerůstání zubů?

 • Snížený příjem krmiva – králík si vybírá měkčí potravu, přestává jíst seno
 • Změna způsobu příjmu potravy - nadšeně běží k žrádlu, vezme si sousto a smutně odchází, zvýšené slintání
 • Výtok z očí – může ukazovat na počínající čelistní absces (horní čelist)
 • Hubnutí
 • Apatie
 • Průjem – nedostatek vlákniny
 • Dehydratace
 • Králík o sebe postupně přestává pečovat

Co dělat pokud se Vám něco nezdá?

 • Vyšetření dutiny ústní u králíků bez anestezie bohužel nemá velkou diagnostickou hodnotu. Přínosnější je uvést pacienta do krátké a šetrné celkové anestezie a dutinu ústní pomocí rozvěračů (které si při vědomí rozhodně nenechá do tlamky umístit) řádně vyšetřit. Případně doplnit diagnostiku o RTG čelistí – pozice kořenů zubů, čelistní abscesy a jiné změny a zubařskou frézkou rovnou odstranit přítomné háčky, zabrousit hlodáky (ty se nesmějí štípat, např. kleštěmi na drápky, neboť může dojít k rozštípnutí zubů, které je velmi bolestivé a špatně se hojí - odrůstá), apod.
 • Zbroušení zubů je ale jen dočasné řešení, protože ve většině těchto případů je již pozice a směr růstu zubů změněn a nedokáží se nadále dokonale obrušovat.
 • Ideální jsou tedy pravidelné „zubařské“ kontroly, které mají různé intervaly dle stavu zubů. Jsou jedinci, kteří mají zdeformovanou čelist a na broušení zubů musejí chodit i jednou za 4 – 8 týdnů.
 • U zdravých jedinců, kteří mají správnou a vyváženou stravu a nepozorujete na nich žádný problém v příjmu potravy je ideální, provést preventivní kontrolu chrupu v anestezii minimálně jednou ročně. V mnoha případech tak předejdete výraznému zdeformování chrupu v důsledku přerostlých zubů.

A jaká je tedy ideální skladba stravy králíků?

 • Nejpodstatnější a zároveň nejobjemnější část stravy by mělo tvořit kvalitní seno, přes léto pak zelené krmení - tráva, bylinky, případně zelenina, apod…
 • K obrušování hlodáků se nedoporučuje suché pečivo a chleba, ale je lepší nahradit ho větvičkami ovocných dřevin.
 • Granulované krmivo, směsi obilí a semínek berte jako doplňkové krmivo. Rozhodně není vhodné podávat ho jako hlavní složku krmné dávky. Jak bylo řečeno výše, přesto, že je daleko chutnější než seno, způsobuje vážné zdravotní potíže, přerůstáním zubů počínaje.


Copyright © FamilyVET, 607 776 280, svobodova@familyvet.cz

OP WEB s.r.o. | Tvroba internetových stránek a eshopů